Huang Chia-Wei

Fingerstyle Guitar World

Master Class

Master Class in China at Tai Yuan , Wuhan

Tai Yuan from June 18th ~ June 23rd , 2013

Wuhan from June 24th ~ 29th , 2013